optinginplus.nl

Rekentool

Optinginplus accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze online rekentool en andere mogelijke onvolkomenheden in wat voor vorm dan ook.

Wat kan deze online rekentool?
deze rekentool kan berekeningen maken inzake uitbetalingen, In het kader van de opting-in regeling.
U kunt dit dus gebruiken voor het maken van een uitbetalingsoverzicht waarbij de in te houden premies en het uit te betalen bedrag zichtbaar zijn.

Voor wie is deze online tool bestemd?
voor Diegenen die gebruik maken van de opting-in regeling

Wat doet deze rekentool niet?
Deze online rekentool houdt geen boekhouding bij. en bewaart geen gegevens
Deze online rekentool is alleen bedoelt om berekeningen te maken en indien nodig een overzicht te kunnen printen.
indien u gebruik wilt maken van een volledig boekhoudpakket kunt u bellen naar 06-11835374
Kies het soort bedrijf!Of indien u als dame wilt weten of de berekening wel klopt van het huis waar je werkt.